De 4 criteria voor een Basisinkomen

4kriteria-obi-vierkantOver de hele wereld worden door diverse organisaties, die het  Basisinkomen uitdragen, 4 criteria gebruikt waar een basisinkomen aan moet voldoen wil het een echt universeel basisinkomen genoemd worden. Hier zijn de criteria, als logo’s uitgevoerd.

De vier criteria voor een Basisinkomen

Het is een individueel recht voor ieder mens

Universeel : Elke persoon, ongeacht leeftijd, afkomst, woonplaats, beroep etc. heeft recht om deze toewijzing te ontvangen.

 

Er is geen vermogens- en/of inkomenstoets

Geen toets: Iedereen heeft het recht om een OBI op individuele basis. Dit is de enige manier om de privacy te garanderen en om de controle over andere mensen te voorkomen. OBI zal onafhankelijk van de burgerlijke staat, samenwonen of huishoudelijke configuratie of van het inkomen of eigendom van andere huishoudelijke- of familieleden zijn.

Er is geen dwang tot arbeid of tegenprestatie

Geen tegenprestatie : als een mensenrecht is het OBI niet afhankelijk van enige voorwaarden, of een verplichting om betaald werk te nemen, om te worden betrokken bij de dienstverlening aan de gemeenschap, of zich te gedragen volgen.

Het bedrag is hoog genoeg voor een menswaardig bestaan

Hoog genoeg : Het bedrag moet zorgen voor een fatsoenlijke levensstandaard, die aan de sociale en culturele normen voldoet in het betrokken land. Het moet materiële armoede te voorkomen en bieden de mogelijkheid om te participeren in de samenleving en in waardigheid te leven.

Gebruik logo’s staat vrij

Diverse acties en experimenten kunnen nu eenvoudig door het plaatsen van vier of minder logo’s worden beoordeeld op de 4 criteria.

Geen logo =  voldoet niet, Wel logo = voldoet wel.